Hur mycket info bör man lägga ut om sig själv?

F: Vi har försökt att lära barn att inte ge ut adress och namn. Hur mycket info bör man lägga ut om sig själv?

S: Det här är en sån här fråga som inte har ett enda svar. Eller snarare ett väldigt luddigt svar: Det beror på. Jag tycker att man ska fundera över den information man lägger ut på nätet och ifall man verkligen vill ha den där men jag tycker inte att man ska vara rädd för att tala om vem man är och var man bor, inte heller att man ska undvika att lägga ut bilder på sig själv. Det finns naturligtvis undantag, till exempel den som av olika skäl lever gömd, men för de allra flesta gäller att det beror på vad man själv vill lägga ut. En rätt bra tumregel är att allt man lägger ut på nätet, oavsett om det är ett mail eller en profil på en nätgemenskap, kommer att finnas kvar för evigt. Vad detta ”evigt” sedan har för konsekvenser är en sak man kan diskutera. Det är inte säkert att man behöver vara så rädd för det eftersom utvecklingen går åt det hållet och att finnas på nätet i alla tänkbara situationer kommer mest troligt att vara vardagsmat för de flesta av oss. Det vi vuxna måste tänka på är att presentationen är oerhört central på de ungas mötetsplatser och den som inte får presentera sig kan egentligen inte umgås över nätet, annat än på väldigt speciella platser där anonymitet är en del av miljön. Fundera över hur det skulle vara om vuxna skulle följa samma regler och inte presentera sig med namn eller lägga ut bilder. Läs gärna den här krönikan om anonymitet som jag har skrivit i Computer Sweden: Vad ska grannarna tänka?