Om

Net Nanny är ett folkbildningsprojekt finansierat av Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Bakgrund

Att skydda barn som befinner sig på internet har länge diskuterats. Det finns idag flera datorprogram som effektivt övervakar och filtrerar datorer men alla är inte överens om att det är det bästa sättet att skydda barn. Tvärtom finns det forskare, jag själv till exempel, som menar att sådana tekniska lösningar är farliga för barnen dels genom att de inte uppmuntrar till ett kritiskt förhållningssätt hos de unga användarna, dels för att de riskerar att invagga de vuxna i falsk säkerhet.

Min doktorsavhandling visade på ett kunskapsglapp mellan unga och vuxna när det gäller ungas nätanvändning och att barn i stor utsträckning måste hantera risker på egen hand, utan vuxnas inblandning. Den forskning jag och andra bedrivit sedan dess pekar dessutom på att några av de satsningar som gjorts för att vuxna bättre ska kunna inte alla gånger har något stöd i vetenskaplig kunskap utan bygger på antaganden. Aktuell forskning, främst svensk, norsk och amerikansk visar att några av dessa antaganden är felaktiga och att de råd som ges kring ungas nätanvändning därigenom kan vara kontraproduktiva.

Net Nanny

Net Nanny är en frågelåda om unga och nätet och är tänkt att ge föräldrar, lärare och andra intresserade vuxna verktyg att hantera situationen utan att kontrollera barnens datorer. Net Nanny ska diskutera vad vuxna och barn ser som problem och utifrån aktuell forskning ge goda råd. Net Nanny ska vara en webbplats där vem som helst kan hitta begriplig information om unga och nätet med visst fokus på det som brukar lyftas fram som nätets baksidor. Net Nanny ska vara sökbart och lättillgängligt och all information ska vara väl uppdaterad och förankrad i aktuell forskning.

Någon liknande satsning har inte tidigare gjorts, vilket kanske är en smula märkligt med tanke på att frågor om ungas nätanvändning har figurerat i media i 15 år. Jag ser det dock som en fördel att idén inte utförts tidigare eftersom den vetenskapliga kunskapen om de här frågorna de senaste åren har tagit form på allvar, varför det är först nu vi skulle kunna skapa en tjänst som uppfyller de kvalitetskrav man kan ställa.

Net Nanny är ett traditionellt folkbildningsprojekt i stil med frågespalter i tidningar och de olika tv-program som syftar till att ge hjälp till självhjälp, Du är vad du äter, Nannyakuten, osv. Området är dock ett annat än vad som brukar avhandlas och det tillhör de områden som ofta förekommer i media men där många vuxna saknar gedigna kunskaper. Huvudsyftet är att ge tankeverktyg till vuxna så att de själva kan lösa problem som uppstår.

Sverige tillhör de länder som har befunnit sig i utvecklingsfronten under de närmare 20 år vi har haft massanvändning av internet, även om vi de senaste åren har halkat efter. På just forskningsfronten avseende unga och nätet ligger vi fortfarande långt framme och jag ser Net Nanny som en chans att positionera oss internationellt också. Den svenska traditionen med synen på barn – vi var ett av de första länderna att förbjuda barnaga – avspeglar sig i en respekt för barns egen syn på sin omvärld, något som kan verka självklart hos oss men som är relativt ovanligt i många andra länder. I förlängningen kan Net Nanny bli en kanal ut mot resten av världen.

Inga kommersiella aktörer kommer att beredas plats i projektet. Istället kommer fokus att ligga på ideella och offentliga aktörer såsom forskare, myndigheter och ideella organisationer.

Namnet Net Nanny är en ironisk blinkning till alla typer av tekniska lösningar på mänskliga problem, som till exempel filterprogrammet Net Nanny. I själva verket är jag mer inne på den linje som den amerikanske forskaren Howard Rheingold företräder när han säger Sack the Net Nanny, talk to your kids.

Målgrupp

Tanken är att alla vuxna ska kunna ha nytta av projektet; föräldrar och andra anhöriga till unga nätanvändare, lärare, lärarutbildare, kuratorer, psykologer, sjukvårdspersonal, forskare, journalister, beslutsfattare på olika nivåer.

Kontakt

Jag fungerar som projektledare och enda deltagare men kommer att engagera bland annat myndigheter, forskare, ideella organisationer och skolor i utformningen av Net Nanny. Kontakta mig gärna om du har idéer eller frågor.

Elza Dunkels

Tillämpad utbildningsvetenskap

Umeå universitet

90187 Umeå

Du kan kontakta mig på 070 2735323, elza.dunkels@gmail.comfacebook.com/elza.dunkels eller twitter.com/dunkels.

3 tankar om “Om

  1. Ping: 2010 i siffror « Net Nanny svarar på dina frågor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s