Youtube som källa

F: Hur ska man se på det här med att använda och referera till Youtube som källa? Det finns ju t.ex. en del privatpersoner t ex studenter och lärare på Youtube som återger fakta. Det är inte alltid det finns ett riktigt namn på vederbörade i tryck, utan kanske bara en intressant filmsnutt och personen på filmen som säger vad den heter.

S: Jag tycker att man kan ha en generellt kritisk hållning till alla källor, alltså även NE och min avhandling 🙂 Man får inte bli lurad av att det finns ett namn och att det namnet ser seriöst ut. Uppmana eleverna att använda källan tillsammans med andra källor och jämföra deras olika information. Finns det fler som säger samma sak? Även om det inte finns fler som säger det kan det ju vara riktigt, det är kanske en unik källa som har fått fram sådant som ingen annan har upptäckt.

Så jag tycker egentligen inte att Youtube skiljer sig från t ex tryckta källor, annat än på ytan. Man ska vara kritisk till allt man hittar och fråga sig vem som säger det och varför.