Ungdomsstyrelsen ger tillsammans med Umeå universitet kursen Unga, sex och internet, 7,5 p

Att lägga ut bilder på nätet är vardagskommunikation för de flesta unga. Men ibland gör ungdomar saker som de senare ångrar. De lägger ut ”sexiga” bilder av sig själva och sina kompisar, de lämnar ut personliga uppgifter till okända. Ungdomsstyrelsen har undersökt ungas inställning till och erfarenhet av publicering av sexbilder samt sexuellt utnyttjande via nätet. I höstas presenterade de en 400-sidig rapport: Se mig – unga om sex och internet.

Vi vänder oss nu till dig som har en operativ eller samordnade roll inom skola, socialtjänst eller fritidsverksamhet och som vill fördjupa dina kunskaper. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och kan arbeta förebyggande med ett nytt förhållningssätt.

Varje kurs genomförs på sex orter och omfattar nio dagar. Dessa nio dagar är delade i tre utbildningspass om tre dagar. Utbildningspassen genomförs i maj, september respektive november. Under utbildningspassen finns möjlighet till övernattning. Välj den ort (nedan) som ligger närmast dig. Ungdomsstyrelsen arrangerar utbildningen i samarbete med RFSU, Bris och Umeå universitet. Du har möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng.

Utbildningen inklusive kurslitteratur är kostnadsfri. Du får dock själv betala resor och logi. Vid avhopp från utbildningen debiterar vi 2 500 kr. Antalet utbildningsplatser är begränsat. Om antalet anmälda är fler än antalet platser kommer vi att välja deltagare för att nå yrkesmässig och geografisk spridning.
Välkommen med din anmälan!

Läs mer och anmäl dig på http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1742,00.html

Vuxna och barn på internet 2

F: Jag var inne på Netnanny och såg frågan om Vuxna och barn på internet https://netnanny.wordpress.com/2010/02/05/vuxna-och-barn-pa-internet/
och blev lite fundersam på din länk till Oscar Swartz artikel ”Stoppa häxjakten på kåta män och internet”, stödjer du hans tankar? Jag blev upprörd när jag läste artikeln skriven av honom, det känns som allt ansvar läggs på ungdomarna, men de vuxna då? Bara för att en ungdom är nyfiken på sex så betyder det väl inte att de vill få kontakt med en vuxen. Ingen pratar om att utforskandet väl ska ske ungdomar emellan och inte en ungdom och en vuxen.

S: Du har helt rätt i att det är två skilda saker. Vuxna har inget i den här ekvationen att göra men jag tycker inte heller att Swartz säger så.  Jag tycker att han lyfter fram något viktigt i sin artikel, något som nästan ingen vill prata om. Han skriver ”ingen lösning kan ske utan att diskutera ungdomarna själva och deras sexualitet” och det är han rätt ensam om att göra. Debatten har polariserats: antingen är man emot sexuella övergrepp mot barn eller så är man en ultraliberal snuskgubbe. Så kan vi ju inte ha det, helt enkelt. Jag fick faktiskt vid ett tillfälle frågan hur det kan komma sig att jag kan prata om det här och jag tvingades förvånat konstatera att det nog beror på att jag är kvinna. Ett av de ytterst få tillfällen då det är någon fördel att vara kvinna, alltså. Jag kan säga det som Swartz säger utan att bli misstänkt för att föra pedofilers talan. Det är ju bra för mig och bra för sakfrågan. Fast vi kan inte bygga en debatt på att man bara får uttala sig om man tillhör rätt kön.

Jag har läst artikeln ett par gånger till för säkerhets skull och jag kan inte se att den lägger allt ansvar på de unga. Kanske tvärtom eftersom den erkänner att de individer vi pratar om att vi vill beskydda har en vilja, ett känsloliv och en sexualitet. Men jag ska inte lägga åsikter på någon annan utan skriver i fortsättningen vad jag själv tänker om det här.

Demonisering leder inte till något positivt, utan lägger hinder i vägen för rationellt tänkande. Det finns flera grupper som demoniserats i debatten om unga och nätet. Dels pedofiler som diskuteras som om de vore monster och inte sjuka personer, dels möjligen äldre män i största allmänhet. Dessutom har sex i alla de former över nätet demoniserats. Jag tror att det är viktigt att skilja mellan exempelvis sexinformation, frivillig sex över nätet, sexuella övergrepp och förberedelse till våldtäkt. Vi tjänar inget på att ha sex och nätet som röda skynken. Det kommer bara att leda till att unga inte vågar prata om de här viktiga frågorna med oss.

När det gäller begreppet frivillighet måste man självklart vara försiktig med hur man använder det. Många av de unga flickor som Alexandramannen våldtog åkte frivilligt till mötena med honom. Upprepade gånger ibland. Detta mönster kommer igen i många studier av våldtäkt som initierats över nätet. Där handlar det alltså inte om verklig frivillighet utan en vuxen som har manipulerat ett barn att tro att hon vill åka och ha sex med honom. Vilket återigen är någon annat än jämnåriga som har frivillig sex. I USA har ett relativt stort antal ungdomar dömts för sexbrott för att de haft sex med en legalt underårig, i många fall 17-åring, när de själva varit precis över gränsen. I de flesta fall leder en sexdom till registrering i ett särskilt register och offentliggörande av bostadsort i kanske 20 år. Så en kille eller tjej som har fyllt 18 och haft sex med en som fyller 18 lite senare kan ha samma stämpel som en person som upprepade gånger begått bestialiska våldtäkter. Absurt? Ja, självklart men det är en konsekvens av de hårdare tag som många skriker efter.

Det vi bör göra nu är istället att flytta diskussionen till riktiga livet och bort från nätet. Vi måste kalla saker vid dess rätta namn och våga erkänna att vissa sexuella handlingar som barn har är frivilliga. Samtidigt måste vi sätta in riktiga insatser för att hindra vuxna från att begå sexuella övergrepp. Det är alltid den vuxnas ansvar, oavsett barnets utstrålning eller utlevelse. Men de vuxna måste veta att man kan och bör söka hjälp. Demonisering av vuxna som är sexuellt intresserade av unga hindrar det idag. Precis om alla andra vill jag också sätta den som våldtar barn i stupstocken och kastrera honom och allt vad man vill göra men jag vet att det inte kommer att hjälpa. Det kommer bara att stilla vårt hämndbegär samtidigt som det flyttar sakfrågan flera steg bakåt.