Projektet finansieras!

Nu är det officiellt: Internetfonden finansierar Net Nanny under nästa termin! Jag kommer alltså att ha tid att utveckla webbplatsen som varit sorgligt eftersatt.